All of the folk songs paki sagot ng tama

Posted on


All of the folk songs paki sagot ng tama​

Tagalog folk songs

1. Leron Leron Sinta

2. Bahay Kubo

3. Paruparung Bukid

4. Sitsiritsit

5. Doon Po Sa Amin

6. Magtanim ay Di Biro

7. Tinikling

8. Banahaw

9. Alaala Kita

10. Sampaguita

11. O Ilaw

12. Pamaypay ng Maynila

13. Lulay

14. Kung Nagsasayaw Kita

15. Ay, Ay O Pag-ibig

16. Ang Pipit

17. Pandanggo sa Ilaw

18. Kalesa

19. Tilibong-tilibong

20. Santa Clarang Pinong-pino

21. Inday sa Balitaw

Leave a Reply

Your email address will not be published.