Ang ______ ay pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng damdamin at kaisipan sa mga titik at simbulong nakalimbag sa pahina., O pagbasa, O pagsasalita, O pakikinig, O pagsulat

Posted on


Ang ______ ay pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng damdamin at kaisipan sa mga titik at simbulong nakalimbag sa pahina.


O pagbasa
O pagsasalita
O pakikinig
O pagsulat​

Filipino

=============================

Question: Ang ______ ay pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng damdamin at kaisipan sa mga titik at simbulong nakalimbag sa pahina.

  • a. Pagbasa
  • b. Pagsasalita
  • c. Pakikinig
  • d. Pagsulat

Answer: Pagbasa

Explanation: Ang pagbasa ay pagkilala ng mga simbulo o sagisag ng nakalimbag at pagpapakahulugan o interpretasyon sa mga ideya o kaisipan na gusto ng manunulat na ilipat sa kaisipan ng mambabasa.

=============================

Leave a Reply

Your email address will not be published.