Ang batas na ito ay itinakda na ang lahat ng produkto, maliban sa bigas na nanggagaling sa Pilipinas ay makakapasok sa pamilihan ng walang buwis.

Posted on


Ang batas na ito ay itinakda na ang lahat ng produkto, maliban sa bigas na nanggagaling sa Pilipinas ay makakapasok sa pamilihan ng walang buwis. ​

KATANUNGAN

Ang batas na ito ay itinakda na ang lahat ng produkto, maliban sa bigas na nanggagaling sa Pilipinas ay makakapasok sa pamilihan ng walang buwis. 

KASAGUTAN

BATAS PAYNE-ALDRICH

Leave a Reply

Your email address will not be published.