Ang kaliksan ay pinapangalagaan dahil sa taglay nitong kapakinabang ngunit maluban sa dahilanang ito ayon sa kaisipang animismo marapat na pangalagaan Ang kaliksan sa kadahilanang:

Posted on


Ang kaliksan ay pinapangalagaan dahil sa taglay nitong kapakinabang ngunit maluban sa dahilanang ito ayon sa kaisipang animismo marapat na pangalagaan Ang kaliksan sa kadahilanang:​

Answer:

Diko po maintindihan lallala

Leave a Reply

Your email address will not be published.