Ang mga pangyayaring ito ay nagaganap sa mga bansa bilang epekto ng migrasyon., I. Paglaki ng Populasyon , III. Brain Drain, II. Integration and Multiculturalism , IV. Migration Transition, A. I, II, III , C. II, III, IV , B. I. II, IV , D. I, II, IV

Posted on


Ang mga pangyayaring ito ay nagaganap sa mga bansa bilang epekto ng migrasyon.


I. Paglaki ng Populasyon
III. Brain Drain
II. Integration and Multiculturalism
IV. Migration Transition

A. I, II, III
C. II, III, IV
B. I. II, IV
D. I, II, IV​

Answer:

leter A. po ung sagot

Explanation:

brainlinest 🙂 thx

Leave a Reply

Your email address will not be published.