Ang mga sumusunod ay mga pinagkukunan ng tubig upang mabuhay ang mga halaman maliban sa isa, a.sa tubig ulan, b.sa ilog , c.water refilling station

Posted on


Ang mga sumusunod ay mga pinagkukunan ng tubig upang mabuhay ang mga halaman maliban sa isa


a.sa tubig ulan
b.sa ilog
c.water refilling station​

Answer:

C po ang sagot

Explanation:

Hope it helps


Leave a Reply

Your email address will not be published.