Ang pamahalaang Sultanato ay tawag sa organisasyong panlipunan na ipinakilala ng mga Muslim. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang HINDI naglalarawan sa Sultanato?, A. Ang sistema ng pamahalaan na pinamumunuan ng isang sultan., B. Maaari itong makipag-alyansa sa isang barangay, C. Ito ay binubuo ng 10 hanggang 12 na nayon, D. Pinamumunuan ng isang Dat,

Posted on


Ang pamahalaang Sultanato ay tawag sa organisasyong panlipunan na ipinakilala ng mga Muslim. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang HINDI naglalarawan sa Sultanato? 


A. Ang sistema ng pamahalaan na pinamumunuan ng isang sultan.

B. Maaari itong makipag-alyansa sa isang barangay

C. Ito ay binubuo ng 10 hanggang 12 na nayon

D. Pinamumunuan ng isang DatuAnswer:

Letter B po

Sorry po kung mali :<

Leave a Reply

Your email address will not be published.