Ano ang ginagamit sa pagawa ng disenyong ifugao?, A makukulay at mga mamahaling bato, B. ahas, araw, butiki, kidlat, puno, at tao C. linyang paalun-alon, pazigzag at tuwid, u”D. bulaklak na may ibat ibang laki at kulay”

Posted on


Ano ang ginagamit sa pagawa ng disenyong ifugao?​


A makukulay at mga mamahaling bato
B. ahas, araw, butiki, kidlat, puno, at tao C. linyang paalun-alon, pazigzag at tuwid
D. bulaklak na may ibat ibang laki at kulay​

Answer:

A

Explanation:

Base on my research

Leave a Reply

Your email address will not be published.