Ano ang iyong layunin sa iyong paggawa? Bakit mo ito ginagawa?,

Posted on


Ano ang iyong layunin sa iyong paggawa? Bakit mo ito ginagawa?


Answer:

May kakayahin rin ang tao na gamitin ang paggawa sa pagtulong sa mga nangangailangan.  

Kumita ng salapi na kaniyang kailangan upang matugunan ang kaniyang mga pangunahing mga pangangailangan lalo na sa pang araw-araw na pamumuhay.

Sa pamamagitan ng paggawa nakakamit ang mga sumusunod:

kaniyang mga pangangailangan

ang kaniyang pagkamalikhain

ang tiwala sa kaniyang sarili  

dangal ng kaniyang pagkatao

mapaglingkuran ang kapwa

Explanation:

Leave a Reply

Your email address will not be published.