Ano ang kahulugan ng pagmamahal at paglilingkod, plss need help

Posted on


Ano ang kahulugan ng pagmamahal at paglilingkod
plss need help ​

Answer:

•Kahulugan ng pagmamahal

Ang kahulugan ng pagmamahal ay ang mabuti at espesyal na saloobin. Ang pagmamahal o pag-ibig ang mag-uudyok sa atin  na gumawa ng mabuti sa iba. Ang pagmamahal ang umpisa ng mabubuting mga katangian. Kung mahal natin ang iba magiging mas matulungin tayo. Kung mahal natin ang ating sarili aalagaan natin ito.

•Kahulugan ng paglilingkod

Ang paglilingkod ay nanganga hulugang pag sasagawa o pag papakita ng isang gawain na makakatulong sa kapwa, lalo na kung ito ay tungkol sa aspeto ng pag seserbisyo na kaugnay sa ano mang produkto. Ang sektor o aspeto ng pag lilingkod ay may katumbas na pag gamit ng kakayahan at serbisyong maaasahan. Lalo na kung ito ay patungkol sa kakayahan at kayang gawin at ipresinta ng isang indibidwal base sa kaniyang kaaalaman at kahusayan.

Answered by :  ✔ james

My main acc : brainly.ph/app/profile/20232119/answers

#Brainly student ✔

Leave a Reply

Your email address will not be published.