Ano ang naitutulong ng pagtakda ng taripa sa ekonomiya ng bansa

Posted on


Ano ang naitutulong ng pagtakda ng taripa sa ekonomiya ng bansa​

Answer:

Ang isang taripa ay ang buwis na ipinapataw sa mga inaangkat o iniluluwas na kalakal sa pagitan ng mga malalayang bansa. Isang anyo ito ng alituntunin ng kalakalang pambanyaga at isang polisiya na binubuwisan ang mga banyagang produkto upang himukin o protektahan ang domestikong industriya. Sa tradisyon, ginagamit ito ng mga estado bilang isang pinagkukunan ng kita. Malawak ito ginagamit bilang instrumento ng proteksyonismo, kasama ang mga kota o tinakda sa angkat at luwas.

Explanation:

Leave a Reply

Your email address will not be published.