ano ang pagkakaiba ng Gitnang Panahon sa Kasalukuyang panahon (brainiest kita if tama sagot mo. no cap)

Posted on


ano ang pagkakaiba ng Gitnang Panahon sa Kasalukuyang panahon (brainiest kita if tama sagot mo. no cap)​

Answer:

Ang Gitnang Kapanahunan ay isang panahon sa gitna ng tradisyunal na eskematikong dibisyon ng kasaysayan ng Europa.

Ang Kasalukuyang panahon ay marami ng pinagbago at ibat iba na ang gamit at mga pangyayari ngayong kasalukuyan.

Explanation:

Sinagutan ko po yung Question mo base sa pagkakaintinti ko

Sana makatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.