Anong kahulugan ng Isip at kilos loob, plss I need answer

Posted on


Anong kahulugan ng Isip at kilos loo
plss I need answer ​

Answer:

•Kahulugan ng Isip

Ang ibig sabihin ng isip ay ang pag-gana o paggamit ng utak. Nagpapakita ito ng abilidad ng bumuo ng desisyon ayon sa pangangailangan ng sitwasyon.

•Kahulugan ng Kilos loo

Kilos loob  ito ay tumutukoy sa kapangyarihan mong gumawa ng pasya o pumili ng mga bagay na gagawin. Ang pagdedesisyon sa sarili mo at kung paano mo isasagawa ang mga desisyon na iyong napili. Ang kilos loob ay umaasa sa isip sapagkat ibinibigay lamang ng isip ang mga katuwiran bilang isang kakayahan upang ang isang kilos loob ay maimpluwensyahan.

•Answered by : ✔james

•My main acc : brainly.ph/app/profile/20232119/answers

#Brainly student  ✔

Leave a Reply

Your email address will not be published.