Ay tungkol sa pananakop ng mga Amerikano at Hapones sa Pilipinas

Posted on


Ay tungkol sa pananakop ng mga Amerikano at Hapones sa Pilipinas

Ang Pananakop ng mga Hapones ay ang panahon sa Kasaysayan ng Pilipinas mula 1942 hanggang 1945 noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Leave a Reply

Your email address will not be published.