B. Magbigay ng limang (5) ahensya ng gobyerno. Maaaring kumuha ng impormasyon sa telebisyon radyo, diyaryo o magtanong sa mga nakatatanda. Isulat ang iyong nakunang sagot sa mga patlang sa ibaba., 1.____________, 2.____________, 3.____________, 4.____________, 5.____________, paki sagot po

Posted on


B. Magbigay ng limang (5) ahensya ng gobyerno. Maaaring kumuha ng impormasyon sa telebisyon radyo, diyaryo o magtanong sa mga nakatatanda. Isulat ang iyong nakunang sagot sa mga patlang sa ibaba.


1.____________
2.____________
3.____________
4.____________
5.____________
paki sagot po​

Answer:

  1. DOH
  2. DAR
  3. DepEd
  4. DSWD
  5. PNP

Explanation:

hope its help

pa brainliest po

Leave a Reply

Your email address will not be published.