B. Panuto: Isulat sa iyong kuwaderno ang opo kung ikaw ay sumasang-ayon sa pahayag sa bawat bilang at HINDI PO kung hindi ka naniniwala sa pahayag. 1. Dapat isauli ang mga bagay na hiniram mo. kahit alam mo 2. Dapat aminin ang pagtatawanan ka ng ibang tao. pagkakamali na 3. Dapat isauli sa “Lost and Found” ang bagay na napulot mo. 4. Dapat na maghintay muna ng pabuya bago isauli ang isang mahalagang bagay na napulot mo. 5. Tama lang na angkinin ang papuri para sa isang proyektong mahusay na ginawa ng iba.

Posted on


B. Panuto: Isulat sa iyong kuwaderno ang opo kung ikaw ay sumasang-ayon sa pahayag sa bawat bilang at HINDI PO kung hindi ka naniniwala sa pahayag. 1. Dapat isauli ang mga bagay na hiniram mo. kahit alam mo 2. Dapat aminin ang pagtatawanan ka ng ibang tao. pagkakamali na 3. Dapat isauli sa “Lost and Found” ang bagay na napulot mo. 4. Dapat na maghintay muna ng pabuya bago isauli ang isang mahalagang bagay na napulot mo. 5. Tama lang na angkinin ang papuri para sa isang proyektong mahusay na ginawa ng iba.​

Answer:

1.opo

2.hindi

3.opo

4.hindi

5.hindi

Explanation:

Sana nakatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.