ba ang pagmamnatuwid ng nagtatalong mga 2. Makatuwiran Patunayan makata? 3. Sa iyong pagsusuri sa Bulaklak ng Lahing Kalinis-linisan, kaninong panig ang matuwid at dapat panigan? Bakit? na 4. Paano binigyang-wakas o paghatol ng lakandiwa ang nasabing balagtasan? 5. Bakit dapat pahalagahan at palaganapin ang Balagtasan sa ating bansa? (Ennjo et Al. (2013). Panitikang Pilipino. Meralco Avenue, Pasig City, Philippines. Book Media Press, Inc.) Gawain 3.1 Panuto: Ipaliwanag ang ginagampanang papel ng mga tauhan sa Balagtasan. Punan ng tamang sagot nang may kahusayan at kalinisan.

Posted on


ba ang pagmamnatuwid ng nagtatalong mga 2. Makatuwiran Patunayan makata? 3. Sa iyong pagsusuri sa Bulaklak ng Lahing Kalinis-linisan, kaninong panig ang matuwid at dapat panigan? Bakit? na 4. Paano binigyang-wakas o paghatol ng lakandiwa ang nasabing balagtasan? 5. Bakit dapat pahalagahan at palaganapin ang Balagtasan sa ating bansa? (Ennjo et Al. (2013). Panitikang Pilipino. Meralco Avenue, Pasig City, Philippines. Book Media Press, Inc.) Gawain 3.1 Panuto: Ipaliwanag ang ginagampanang papel ng mga tauhan sa Balagtasan. Punan ng tamang sagot nang may kahusayan at kalinisan.​

Answer:

Leave a Reply

Your email address will not be published.