Baitang: 1. Magbigay ng saloobin patungkol sa mga sumusunod na salita na may kinalaman sa PANGAKO. 1. Pagmamalasakit 2. Responsible 3. Pananagutan 4. Pakikipagkaibigan

Posted on


Baitang: 1. Magbigay ng saloobin patungkol sa mga sumusunod na salita na may kinalaman sa PANGAKO. 1. Pagmamalasakit 2. Responsible 3. Pananagutan 4. Pakikipagkaibigan​

Answer:

Mag-aral ng mabuti dahil ang buhay ay weather2x lang

Explanation:

Answer by:(“kuya kim”)

Leave a Reply

Your email address will not be published.