Bakante sa iskedyul ng klase niyo kaya ikaw at ang iyong 3 kaibigan ay pinahintulutan ng inyong guro na gumamit ng kanyang laptop at internet para sa pagsasaliksik ng inyong takdang- aralin. Binigyan niya lamang kayo ng 30 minuto na magsaliksik habang siya naman ay nagrerecess. Narinig kayo ng isa niyong kaklase kaya nakiusap siya sa inyong magkakaibigan na makigamit din kahit ilang minuto lamang. Mga Tanong, 1. Ano ang inyong gagawin, pagbibiyan niyo ba ang inyong kaklase? Bakit? Sagot: , 2. Kung patas ang hatian, tag-iilang minuto dapat kayong magkakaibigan sa paggamit ng laptop? Sagot: minuto. 3. Kung pagbibigyan niyo ang inyong kaklase na makigamit din ng laptop, ilang minuto ang dapat niyong ibigay sa kanya upang magkaroon kayong magkakaibigan ng tag-7 minuto? Sagot: minuto. , 4. Napagdesisyonan niyong magkakaibigan na maging patas na lamang sa inyong kaklase ukol sa hatian ng oras. Kung gayon, mayroon na kayong tag-iilang minuto? Sagot: minuto. , 5. Sa palagay mo, ano kaya ang magiging reaksiyon ng inyong kaklase kapag pinagbigyan niyo at naging patas kayo sa kanya? Sagot:

Posted on


Bakante sa iskedyul ng klase niyo kaya ikaw at ang iyong 3 kaibigan ay pinahintulutan ng inyong guro na gumamit ng kanyang laptop at internet para sa pagsasaliksik ng inyong takdang- aralin. Binigyan niya lamang kayo ng 30 minuto na magsaliksik habang siya naman ay nagrerecess. Narinig kayo ng isa niyong kaklase kaya nakiusap siya sa inyong magkakaibigan na makigamit din kahit ilang minuto lamang. Mga Tanong


1. Ano ang inyong gagawin, pagbibiyan niyo ba ang inyong kaklase? Bakit? Sagot:
2. Kung patas ang hatian, tag-iilang minuto dapat kayong magkakaibigan sa paggamit ng laptop? Sagot: minuto. 3. Kung pagbibigyan niyo ang inyong kaklase na makigamit din ng laptop, ilang minuto ang dapat niyong ibigay sa kanya upang magkaroon kayong magkakaibigan ng tag-7 minuto? Sagot: minuto.
4. Napagdesisyonan niyong magkakaibigan na maging patas na lamang sa inyong kaklase ukol sa hatian ng oras. Kung gayon, mayroon na kayong tag-iilang minuto? Sagot: minuto.
5. Sa palagay mo, ano kaya ang magiging reaksiyon ng inyong kaklase kapag pinagbigyan niyo at naging patas kayo sa kanya? Sagot:​

Answer:

  1. Opo. Para makapag saliksik din siya
  2. 15 minutes
  3. 15 minutes
  4. 15 minutes
  5. Matutuwa sya

Explanation:

ɪ ʜᴏᴘᴇ ɪᴛs ʜᴇʟᴘ<3

Leave a Reply

Your email address will not be published.