Bakit kailangan magtakda ng Price Ceiling at Price Floor ang ating pamahalaan?

Posted on


Bakit kailangan magtakda ng Price Ceiling at Price Floor ang ating pamahalaan?​

Answer:

Upang kontrolin ang presyo ng mga produkto at serbisyo

Explanation: (PA BRIANLIEST)

Leave a Reply

Your email address will not be published.