Bakit kinakailangang pagyamanin at pahalagahan ang mga awiting-bayan sa Plipinas? Ipaliwanag ang sagot, dapat hindi bababa sa 50 na salita ang sagot. Ito ay sampung punto02e2.

Posted on


Bakit kinakailangang pagyamanin at pahalagahan ang mga awiting-bayan sa Plipinas? Ipaliwanag ang sagot, dapat hindi bababa sa 50 na salita ang sagot. Ito ay sampung puntoˢ.​

Explanation:

kailangan nating pagyamanin at pahalagahan ang mga awiting bayan sa ating sa pilipinas dahil ito yung mga simbolo sa ating kultura at pananaw upang tayo ay maging isang tiyak na pilipino hindi lang sa hindi na hindi lang ngayon kundi sa araw-araw dapat nating pagyamanin ang bansa ng awiting bayan dahil ito ay sumisimbolo sa ating pagka pilipino hindi lang iyon hindi lang kailan at hindi lang kung saan saan ito yung mga simbolo na ito ay pilipino ay ito yung tinatawag nating oregon dahil tayo ay pilipino

thanks me later sorry kung ganyan ganyan

Leave a Reply

Your email address will not be published.