Bakit nagkaroon ng pagtatakda ng presyong pamilihan

Posted on


Bakit nagkaroon ng pagtatakda ng presyong pamilihan​

Answer:

Ano ang pangunahing layunin ng pagpepresyo sa pamilihan?

Pagpepresyo at ang Marketing Mix: Maaaring hindi kasing ganda ng promosyon ang pagpepresyo, ngunit ito ang pinakamahalagang desisyon na maaaring gawin ng isang marketer. Mahalaga ang presyo sa mga namimili dahil kinakatawan nito ang pagtatasa ng mga namimili sa halagang nakikita ng mga customer sa produkto o serbisyo at handang magbayad para sa isang produkto o serbisyo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.