BALIKAN!!, Tingnan ang larawan at kilalanin ang mga bahagi nito. Isulat sa patlang ang iyong sagot. , 1. _________, 2._________, 3._________, 4._________

Posted on


BALIKAN!!


Tingnan ang larawan at kilalanin ang mga bahagi nito. Isulat sa patlang ang iyong sagot.
1. _________
2._________
3._________
4._________​

Answer:

  1. Skin
  2. Twingled
  3. Hair vines
  4. Silicon

Explanation:

#carryonlearning

#brainlyph

#parkourph

Leave a Reply

Your email address will not be published.