Basahin ang sumusunod na pangungusap. Isulat kung ang panagano ng pandiwa ay pawata, pautos, paturol o pasakall. 1. Gusto niyang mag-aral mag gitara. 2. Maghanda ka sa iyong kaarawan. 3. Hindi ako sasali sa paligsahan kung ikaw ay aalis, 4. Si nanay ay magbabayad ng utang sa tindahan. 5. Walisan mo ang ating harapan.

Posted on


Basahin ang sumusunod na pangungusap. Isulat kung ang panagano ng pandiwa ay pawata, pautos, paturol o pasakall. 1. Gusto niyang mag-aral mag gitara. 2. Maghanda ka sa iyong kaarawan. 3. Hindi ako sasali sa paligsahan kung ikaw ay aalis, 4. Si nanay ay magbabayad ng utang sa tindahan. 5. Walisan mo ang ating harapan.​

Answer:

the Home Insurance Building

The first steel-frame skyscraper was the Home Insurance Building, originally 10 stories with a height of 42 m or 138 ft, in Chicago in 1885; two additional stories were added.

Leave a Reply

Your email address will not be published.