Batay sa Dinasa, ibigay ang hinihingi sa talahanayan. Gamitin ang kasunud na mga pamantayan sa pagsagot sa talahanayan. Ang natuklasan kong Ang nabago sa dati Ang alam ko na… kaalaman tungkol sa kong alam batay sa binasang teksto… natuklasan ko… Isulat dito ang alam mo na tungkol sa binasa Itala naman dito ang mga natuklasan mong bagong kaalaman matapos basahin ang teksto. Nabago ba ang dati mo ng alam dahil sa iyong natuklasan sa binasa? Isulat dito ang nabago sa kaalaman batay sa iyong natuklasan sa mula binasa. dati mong, please wag po pilosopo for 50 point

Posted on


Batay sa Dinasa, ibigay ang hinihingi sa talahanayan. Gamitin ang kasunud na mga pamantayan sa pagsagot sa talahanayan. Ang natuklasan kong Ang nabago sa dati Ang alam ko na… kaalaman tungkol sa kong alam batay sa binasang teksto… natuklasan ko… Isulat dito ang alam mo na tungkol sa binasa Itala naman dito ang mga natuklasan mong bagong kaalaman matapos basahin ang teksto. Nabago ba ang dati mo ng alam dahil sa iyong natuklasan sa binasa? Isulat dito ang nabago sa kaalaman batay sa iyong natuklasan sa mula binasa. dati mong


please wag po pilosopo for 50 point​

Answer:

ano daw po yung na basa nyu sa kwento i lagay nyu po ang tamang sagot!

Leave a Reply

Your email address will not be published.