Bigyan Ng angkop na salita Ang “lipunan”

Posted on


Bigyan Ng angkop na salita Ang “lipunan”​

Explanation:

Ang lipunan ay isang pangkat ng mga tao na binibigyan ng katangian o paglalarawan sa mga huwaran ng mga pagkakaugnay ng bawat isa na binabahagi ang naiibang kultura at/o mga pamahalaan.


Leave a Reply

Your email address will not be published.