Bigyang kahulugan o paglalarawan ang mga salita ayon sa paggamit nito sa paksa. (27 pts.), 1. Kabihasannag Maya -, 2. Kabihasnang Aztec -, 3. Texcoco -, 4. Chinampas -, 5. Hernando cortes -, 6. Mnco Capac-, 7. Ghana -, 8. Kalakalang trans – Sahara -, 9. Berber -, 10. Peter Bellwood -, 11. 201cmana201d -, 12. Animismi

Posted on


Bigyang kahulugan o paglalarawan ang mga salita ayon sa paggamit nito sa paksa. (27 pts.)


1. Kabihasannag Maya –
2. Kabihasnang Aztec –
3. Texcoco –
4. Chinampas –
5. Hernando cortes –
6. Mnco Capac-
7. Ghana –
8. Kalakalang trans – Sahara –
9. Berber –
10. Peter Bellwood –
11. “mana” –
12. Animismi

Answer:

ako need ko answer ng nomber3

Explanation:

kasi di ko pa masagutan yan

Leave a Reply

Your email address will not be published.