Bilang isang kabataan, Paano ka makatutulong na mapagtatagumpayan ng kabutihan Ang kasamahan?

Posted on


Bilang isang kabataan, Paano ka makatutulong na mapagtatagumpayan ng kabutihan Ang kasamahan?​

BILANG ISANG KABATAAN

Bilang isang kabataam, unang-una alam ko ang ponagkaiba ng mabuti at masama. Hindi lang ako basta isang kabataan,ngunit kabataang may malasakit sa bayan at kapwa. Kaya naman sa abot ng aking makakaya gagamitin ko ang kakayahan upang mapagtagumpayan ng kabutihan ang kasamaan. Bilang kabataan mangunguna ako na gumawa ng mabuti,at sumunod sa tama. Hihikayatin ko rin ang aking mga kapwa kabataan sa pag gawang mabuti ng sagayun ay maging magandang halimbawakami sa iba.Sa maliit na bagay ay makakatulong ako sa iba, bilang kabataan alam ko ang responsibilidad ko. Dahil Ayun nga kay gat Jose Rizal, kabataan ang pag asa ng bayan.

Ano ano ang karapatan bilang kabataan: brainly.ph/question/966214

#LETSTUDY


Leave a Reply

Your email address will not be published.