C. Ebalwasyon Panuto: Basahin at unawain ang usapan sa ibaba. Gamit ang uri ng Pang-abay buoin ang diwa ng usapan. “Anak! Bilisan mo riyan aalis pa tayo (1. Pang-abay na Panlunan) “Sigaw ni Annie sa kaniyang anak habang hinahanda ang basket na paglalagyan ng mga gulay. Abala ang mag- ina sa paghahanda ng mga lulutuing ulam upang ibenta sa kanilang kapit-bahay. “Opo Inay, (2. Pang-abay na Pamanahon) at bagong taon talaga ay abalang- abala tayo.” Masayang sagot ni Angelica sa kanyang Ina. Habang sila ay naglalakad pinagmamasdan nila si Aling Martha na naglalaba sa kanilang likod-bahay. “Tingnan mo Inay si Aling Martha kahit mahirap ay (3. Pang-abay na Pamaraan) naglalaba pa rin siya.” Puna ni Angelika sa kanilang kabitbahay. “Ganyan talaga si Aling Martha kahit (4. Pang-abay na Pamanahon) siyang pagod hindi nawawala sa kanya palagi ang maging masaya.” Paliwanag ng kanyang ina. “Oo nga Inay, magsisikap ako (5. Pang-abay na Pamaraan) upang umunlad sa buhay.” Masayang pahayag ni Angelica sa kanyang ina. Tuwang-tuwa ang mag-ina sa kanilang pamamalengke at paghahanda ng lulutuing ulam., answer. , dikopo alam,

Posted on


C. Ebalwasyon Panuto: Basahin at unawain ang usapan sa ibaba. Gamit ang uri ng Pang-abay buoin ang diwa ng usapan. “Anak! Bilisan mo riyan aalis pa tayo (1. Pang-abay na Panlunan) “Sigaw ni Annie sa kaniyang anak habang hinahanda ang basket na paglalagyan ng mga gulay. Abala ang mag- ina sa paghahanda ng mga lulutuing ulam upang ibenta sa kanilang kapit-bahay. “Opo Inay, (2. Pang-abay na Pamanahon) at bagong taon talaga ay abalang- abala tayo.” Masayang sagot ni Angelica sa kanyang Ina. Habang sila ay naglalakad pinagmamasdan nila si Aling Martha na naglalaba sa kanilang likod-bahay. “Tingnan mo Inay si Aling Martha kahit mahirap ay (3. Pang-abay na Pamaraan) naglalaba pa rin siya.” Puna ni Angelika sa kanilang kabitbahay. “Ganyan talaga si Aling Martha kahit (4. Pang-abay na Pamanahon) siyang pagod hindi nawawala sa kanya palagi ang maging masaya.” Paliwanag ng kanyang ina. “Oo nga Inay, magsisikap ako (5. Pang-abay na Pamaraan) upang umunlad sa buhay.” Masayang pahayag ni Angelica sa kanyang ina. Tuwang-tuwa ang mag-ina sa kanilang pamamalengke at paghahanda ng lulutuing ulam.


answer.
dikopo alam


Answer:

1.opo

2.pasko

3.opo

4..sige na po

5.ok po

Leave a Reply

Your email address will not be published.