C. Panuto: Magbigay ng mga salita na may kaugnayan sa salitang nasa loob ng kahon. Gumawa ng bagong kahulugan ng salita gamit ang mga ibinigay na mga salita. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Plataporma 2. Kahirapan 3. Kalayaan, seryoso pls

Posted on


C. Panuto: Magbigay ng mga salita na may kaugnayan sa salitang nasa loob ng kahon. Gumawa ng bagong kahulugan ng salita gamit ang mga ibinigay na mga salita. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Plataporma 2. Kahirapan 3. Kalayaan


seryoso pls​

kabutihan pagmamahal pagtulong pagbibigay

Leave a Reply

Your email address will not be published.