C. Panuto: Tukuyin ang aspekto ng pandiwa na may salungguhit Isulat sa patlang ang titik P kung Perpektibo (Naganap Na). I kung Imperpektibo (Nagaganap) at K kung Kontemplatibo (Magaganap Pa). 11. Ang mga magsasaka ay nagtanim ng palay 12. Hiniram ni Yzabella ang aklat ko. 13. Maglalaro kami ng piko mamayang hapon 14. Jinom ako ng gamot para gumaling ako. 15. Si Ate Minda ang naglilinis sa kusina.

Posted on


C. Panuto: Tukuyin ang aspekto ng pandiwa na may salungguhit Isulat sa patlang ang titik P kung Perpektibo (Naganap Na). I kung Imperpektibo (Nagaganap) at K kung Kontemplatibo (Magaganap Pa). 11. Ang mga magsasaka ay nagtanim ng palay 12. Hiniram ni Yzabella ang aklat ko. 13. Maglalaro kami ng piko mamayang hapon 14. Jinom ako ng gamot para gumaling ako. 15. Si Ate Minda ang naglilinis sa kusina.​

yan po yung sagot ko eh sana makatulong

Leave a Reply

Your email address will not be published.