C. Panuto: Tukuyin kung anong uri ng grap ang inilalarawan. Isulat ang sagot sa patlang., ______4. Ito ang graph na gumagamit ng mga larawan. , ______5. Nagpapakita ng paghahambing ng mga datos gamit ang bar. , ______6. Ito ay nagpapakita ng ugnayan ng mga bahagi ng isang kabuuan. , u”______7. Ginagamit upang ipakita ang ibat ibang impormasyon at datos sa pamamagitan sa paggamit ng linya.”

Posted on


C. Panuto: Tukuyin kung anong uri ng grap ang inilalarawan. Isulat ang sagot sa patlang.


______4. Ito ang graph na gumagamit ng mga larawan.
______5. Nagpapakita ng paghahambing ng mga datos gamit ang bar.
______6. Ito ay nagpapakita ng ugnayan ng mga bahagi ng isang kabuuan.
______7. Ginagamit upang ipakita ang ibat ibang impormasyon at datos sa pamamagitan sa paggamit ng linya.​

Answer:

4. Pictograph

5. Bar graph

6. Pie graph

7. Line graph

Leave a Reply

Your email address will not be published.