COMPLETE ANSWER, ANG MAKAKASAGOT NG TANONG AY IBOBOTO KONG BRAINLIEST , PANUTO: Suriin ang sumusunod na larawan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga pamprosesong tanong , Pakisagot ng maayos

Posted on


COMPLETE ANSWER


ANG MAKAKASAGOT NG TANONG AY IBOBOTO KONG BRAINLIEST

PANUTO: Suriin ang sumusunod na larawan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga pamprosesong tanong

Pakisagot ng maayos ​

Explanation:

sorry I need points bye bye

Leave a Reply

Your email address will not be published.