D. PANUTO: Isulat sa patlang ang PALAGYO, PALAYON, at PAARI ang nakasalungguhit na salita sa pangungusap., _______________1. Ako ang magluluto ng pagkain sa bahay., _______________2. Naglinis ng kwarto si ate kanina., _______________3. Ang inyong damit ay nalabhan na., _______________4. Ang tagapamahala ng donasyon ay siya., _______________5. Ang batas na ito ay makakasama para sa madla.

Posted on


D. PANUTO: Isulat sa patlang ang PALAGYO, PALAYON, at PAARI ang nakasalungguhit na salita sa pangungusap.


_______________1. Ako ang magluluto ng pagkain sa bahay.
_______________2. Naglinis ng kwarto si ate kanina.
_______________3. Ang inyong damit ay nalabhan na.
_______________4. Ang tagapamahala ng donasyon ay siya.
_______________5. Ang batas na ito ay makakasama para sa madla.

Answer:

Explanation:

1.PALAGYO

2.PALAYON

3.PALAGYO

4.PALAYON

5.PALAGYO

Leave a Reply

Your email address will not be published.