D Qawai Palatuto Bilang 1: Partansyon bawat larawan. Isulat kung ano ang pinapakita ng bawat larawan Dawin ito iyong sagutang papel 1. 2. Nam Seet Teo 4. G 5 5.

Posted on


D Qawai Palatuto Bilang 1: Partansyon bawat larawan. Isulat kung ano ang pinapakita ng bawat larawan Dawin ito iyong sagutang papel 1. 2. Nam Seet Teo 4. G 5 5.​

Answer:

a

s

s

s

s

g

gt.

e

e

gg

g

v

cj

d

x


Leave a Reply

Your email address will not be published.