Datang pino. LALAN NG PATINTERO Puros parato mula sa mga Home Kuns- ang pakay NO arupong -atake (Targon) Tava snaga a ES TALE NE IT AT LIKSI NO KILOVAN KAILANGAN SA MANLALARO. PAGKAKA-ISA NO MOA MANLALAKO AY MAHALAGA UTAN MANALO. GAWAIN 1 Isulat ang T kung ang isinasaad ng pangungusap ay tama at M kung ito ay mali. Isulat sa patlang ang tamang sagot. 1. Kinakailangan lang maglakad ng mabagal sa paglalaro upang manalo sa larong patintero 2. Ang larong patintero ay ginagawa sa isang makipot na lugar. 3. Mainam na magsuot ng panlarong kasuotan kung tayo ay maglalaro 4. Ang Patintero ay isa sa mga larong lahi na ginagawa sa ating,

Posted on


Datang pino. LALAN NG PATINTERO Puros parato mula sa mga Home Kuns- ang pakay NO arupong -atake (Targon) Tava snaga a ES TALE NE IT AT LIKSI NO KILOVAN KAILANGAN SA MANLALARO. PAGKAKA-ISA NO MOA MANLALAKO AY MAHALAGA UTAN MANALO. GAWAIN 1 Isulat ang T kung ang isinasaad ng pangungusap ay tama at M kung ito ay mali. Isulat sa patlang ang tamang sagot. 1. Kinakailangan lang maglakad ng mabagal sa paglalaro upang manalo sa larong patintero 2. Ang larong patintero ay ginagawa sa isang makipot na lugar. 3. Mainam na magsuot ng panlarong kasuotan kung tayo ay maglalaro 4. Ang Patintero ay isa sa mga larong lahi na ginagawa sa ating
Answer:

Wala pong answer Hindi po ko alam Yan

Leave a Reply

Your email address will not be published.