DIRECTIONS: bilugan Ang pang-uri sa pangungusap. Isulat kung ito ay PANLARAWAN, PAMILANG, PANTANGI., ______ 1. Ang nagmamahal sa kapwa ay mabubuting tao., ______2. Tayo ay binigyan ng isang misyong dapat isagawa., ______3. Una akong minahal Bago magmahal., ______4. Si Bro. Mar ay nagsusuot ng sapatos Marikina sa dinadaluhang mga pagtitipon., ______5. Walong doktor Ang dumating para tumulong sa mga maysakit., ______6. Sila ay sinalubong ng masayang mamamayan., ______7. Sina bro. Mar at Bro. Vener ay dalawang misyoneryong nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa., ______8. Ang mga mangyan ay mapagmahal sa kalikasan., ______9. Ang mabubuting gawin naming magkababayan ay para sa pamayanan , ______10. napakatayog ng pangarap Namin para sa ating pamayanan.

Posted on


DIRECTIONS: bilugan Ang pang-uri sa pangungusap. Isulat kung ito ay PANLARAWAN, PAMILANG, PANTANGI.


______ 1. Ang nagmamahal sa kapwa ay mabubuting tao.

______2. Tayo ay binigyan ng isang misyong dapat isagawa.

______3. Una akong minahal Bago magmahal.

______4. Si Bro. Mar ay nagsusuot ng sapatos Marikina sa dinadaluhang mga pagtitipon.

______5. Walong doktor Ang dumating para tumulong sa mga maysakit.

______6. Sila ay sinalubong ng masayang mamamayan.

______7. Sina bro. Mar at Bro. Vener ay dalawang misyoneryong nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa.

______8. Ang mga mangyan ay mapagmahal sa kalikasan.

______9. Ang mabubuting gawin naming magkababayan ay para sa pamayanan

______10. napakatayog ng pangarap Namin para sa ating pamayanan.​

Answer:

DIRECTIONS: bilugan Ang pang-uri sa pangungusap. Isulat kung ito ay PANLARAWAN, PAMILANG, PANTANGI.

PANLARAWAN 1. Ang nagmamahal sa kapwa ay mabubuting tao.

PANTANGI 2. Tayo ay binigyan ng isang misyong dapat isagawa.

PAMILANG3. Una akong minahal Bago magmahal.

PANTANGI 4. Si Bro. Mar ay nagsusuot ng sapatos Marikina sa dinadaluhang mga pagtitipon.

PANTANGI5. Walong doktor Ang dumating para tumulong sa mga maysakit.

PANTANGI6. Sila ay sinalubong ng masayang mamamayan.

PAMILANG 7. Sina bro. Mar at Bro. Vener ay dalawang misyoneryong nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa.

PANLARAWAN 8. Ang mga mangyan ay mapagmahal sa kalikasan.

PAMILANG 9. Ang mabubuting gawin naming magkababayan ay para sa pamayanan

PAMILANG 10. napakatayog ng pangarap Namin para sa ating pamayanan.

Explanation:

HOPE ITS HELP

#KEEP LEARNING

BRAINLIEST PLEASSSS

PLEASSSSS

Leave a Reply

Your email address will not be published.