Each statement, Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Buoin ang pangungusap. (Pahina 25) 1. Ang likas kayang pag-unlad ay at mathiin ng mga tao pagtugon sa pangangailangan try. dient and 2. Ang likas kayang pag-unlad ay mahalaga dahil 3. Ang mga gawaing lumilinang sa pangangalaga at nagsusulong ng likas kayang pag-unlad ng mga likas na yaman ng bansa ay priate verbs 4. Mahalagang makilahok sa mga gawaing lumilinang sa pangangalaga at nagsusulong ng gawaing likas kayang pagunlad dahil dents., kailangn ko na po talaga sa jan 7 na po ang pasahan pls

Posted on


Each statement, Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Buoin ang pangungusap. (Pahina 25) 1. Ang likas kayang pag-unlad ay at mathiin ng mga tao pagtugon sa pangangailangan try. dient and 2. Ang likas kayang pag-unlad ay mahalaga dahil 3. Ang mga gawaing lumilinang sa pangangalaga at nagsusulong ng likas kayang pag-unlad ng mga likas na yaman ng bansa ay priate verbs 4. Mahalagang makilahok sa mga gawaing lumilinang sa pangangalaga at nagsusulong ng gawaing likas kayang pagunlad dahil dents.


kailangn ko na po talaga sa jan 7 na po ang pasahan pls​

Tap on a clip to paste it in the text box.Welcome to Gboard clipboard, any text you copy will be saved here.Use the edit icon to pin, add or delete clips.Touch and hold a clip to pin it. Unpinned clips will be deleted after 1 hour.Tap on a clip to paste it in the text box.

Leave a Reply

Your email address will not be published.