Kilos/gawi sa niyebeng itim  Answer: Si Li Huiquan ay nakitaan ng pagsusumikap at tiyaga. Gumawa siya ng paraan upang mabenta […]