ESP, SUBUKIN , PASAGOT PO THANKS

Posted on


ESP
SUBUKIN
PASAGOT PO THANKS​

Answer:

  1. C- talento,panahon at pagkakaisa
  2. D- sa panahon na may sunog at kalamidad sa bayan ni cel , hindi niya nakakaligtaang magbahagi ng mga kanyang donasyon maliit man ito o malaki bastat ang mahalaga ay nakakatulong siya sa kanyang kapwa na ngananailangan.
  3. D – kabutihan panlahat
  4. C- kung nagagampanan niya ang tunkulin bilang tao
  5. B- wellnes ng barangay tulad ng libreng gupit.

Explanation:

Leave a Reply

Your email address will not be published.