GAWAIN 1: Ibigay ang larangan at termino ng naibigay na sitwasyon. larangan termino 1. 5. sitwasyon Si Gng. Mercedes ay — gumawa ng lesson plan at instructional materials para sa pagtuturo sa asignaturang Filipino.

Posted on


GAWAIN 1: Ibigay ang larangan at termino ng naibigay na sitwasyon. larangan termino 1. 5. sitwasyon Si Gng. Mercedes ay — gumawa ng lesson plan at instructional materials para sa pagtuturo sa asignaturang Filipino. ​

Explanation:

pa sagot naman po thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published.