GAWAIN 1: PAGBIBIGAY KAHULUGAN. ISULAT ANG KAHULUGAN NG SALITA AYON SA IYONG SARILING PANANAW. 1. L- I- D- E- R-

Posted on


GAWAIN 1: PAGBIBIGAY KAHULUGAN. ISULAT ANG KAHULUGAN NG SALITA AYON SA IYONG SARILING PANANAW. 1. L- I- D- E- R-​

Answer:

1. LIDER ang lider kase ay isang mahirap na posisyon at madali kaya ikaw ay mag aral kang mabuti

Leave a Reply

Your email address will not be published.