Gawain 1, PANUTO:Pagmasdan ang mga sumusunod na larawan, bilang bata,sa paanong paraan ka maaaring makapagpakita ng pakikipag kapuwa tao? Base sa mga larawan, dugtungan ng wastong pangungusap. , Larawan 1 Larawan 2 Larawan 3

Posted on


Gawain 1


PANUTO:Pagmasdan ang mga sumusunod na larawan, bilang bata,sa paanong paraan ka maaaring makapagpakita ng pakikipag kapuwa tao? Base sa mga larawan, dugtungan ng wastong pangungusap.

Larawan 1 Larawan 2 Larawan 3​

Answer:

wag kasi puro dito nga bubu 1+1 lang hindi pa alam

Leave a Reply

Your email address will not be published.