GAWAIN 12: SOCIAL MEDIA… Layunin: Nabibigyang-puna ang mga nababasa sa mga social media (pahayagan, TV, internet tulad ng ib e-mal) Panuto: Pumili ng isang suliraning panlipunan sa kasalukuyan na nabasa o napakinggan mo sa social media Isulat sa isang papel ang buod (summary) ng nabasa mula sa social media

Posted on


GAWAIN 12: SOCIAL MEDIA… Layunin: Nabibigyang-puna ang mga nababasa sa mga social media (pahayagan, TV, internet tulad ng ib e-mal) Panuto: Pumili ng isang suliraning panlipunan sa kasalukuyan na nabasa o napakinggan mo sa social media Isulat sa isang papel ang buod (summary) ng nabasa mula sa social media​

Answer:

ang tmang sagot ay utot ko mabango

Leave a Reply

Your email address will not be published.