Gawain 2: Gawi Mo, Pananagutan Mo Panuto: Pag-aralan ang sumusunod na sitwasyong nakasulat Isulat ano ang pwedeng maging resulta nito sa iyo at ang pagiging panangutan mo sa bawat sitwasyon., Resulta , Pananagutan , Sitwasyon , 1. Pagbibisyo (pagsugal, pagsigarilyo, pag-inom ng alak, pagkalulong sa droga). , 2. Maagang pag-aasawa o pagbubuntis. , 3. Pagpapabaya sa pag- aaral (hindi gumagawa ng project, o naghahanda ng takdang aralin at iba pa). , 4. Pagrebelde sa magu- lang. , 5. Pagsama sa maling barkada. 31

Posted on


Gawain 2: Gawi Mo, Pananagutan Mo Panuto: Pag-aralan ang sumusunod na sitwasyong nakasulat Isulat ano ang pwedeng maging resulta nito sa iyo at ang pagiging panangutan mo sa bawat sitwasyon.


Resulta
Pananagutan

Sitwasyon
1. Pagbibisyo (pagsugal, pagsigarilyo, pag-inom ng alak, pagkalulong sa droga).

2. Maagang pag-aasawa o pagbubuntis.

3. Pagpapabaya sa pag- aaral (hindi gumagawa ng project, o naghahanda ng takdang aralin at iba pa).

4. Pagrebelde sa magu- lang.

5. Pagsama sa maling barkada. 31​

Answer:

God bless you salamat

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10

Leave a Reply

Your email address will not be published.