Gawain 2: YUGTO NG MAKABAGONG KILOS, TUKUYIN MOI Panuto: Tukuyin ang mga sitwasyon sa kung anong yugto ito ng makabagong kilos na nasa sanaysay sa unang bahagi ng aralin (SURIIN). Isulat ang sagot sa malinis na papei o yellow paper. 1. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang kalayaan dahil mayroon nga siyang pera pero iniipon niya ito para sa kanyang pag-aaral. 2. Gusto na niyang magkaroon ng bagong i-pod sapagkat wala pa siya nito: 3. Ngayon huhusgahan niya kung ano pinakamabuting gawin. 4: Ang unang reaksiyon niya ay ang pagakakaroon n pagnanasa rito kaya nag-isip na siya ng paraan kung saan kukuha ng pera. 5. Ito ang nais ng kanyang kalooban ang magkaroon ng bagong modelo ng i-pod. 6. Kailangan niyang suriin ang paraan ng kanyang gawain at nagpa- patuloy ang pagsang-ayon niya sa nasabing pagpipilian.

Posted on


Gawain 2: YUGTO NG MAKABAGONG KILOS, TUKUYIN MOI Panuto: Tukuyin ang mga sitwasyon sa kung anong yugto ito ng makabagong kilos na nasa sanaysay sa unang bahagi ng aralin (SURIIN). Isulat ang sagot sa malinis na papei o yellow paper. 1. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang kalayaan dahil mayroon nga siyang pera pero iniipon niya ito para sa kanyang pag-aaral. 2. Gusto na niyang magkaroon ng bagong i-pod sapagkat wala pa siya nito: 3. Ngayon huhusgahan niya kung ano pinakamabuting gawin. 4: Ang unang reaksiyon niya ay ang pagakakaroon n pagnanasa rito kaya nag-isip na siya ng paraan kung saan kukuha ng pera. 5. Ito ang nais ng kanyang kalooban ang magkaroon ng bagong modelo ng i-pod. 6. Kailangan niyang suriin ang paraan ng kanyang gawain at nagpa- patuloy ang pagsang-ayon niya sa nasabing pagpipilian.​

Answer:

Pa sagot plssssssssssss


Leave a Reply

Your email address will not be published.