Gawain 3 Bumuo ng isang maikling usapan tungkol sa larawan sa ibaba. Gamiting pamantayan sa pagsulat ang sumusunod. Gawin ito sa iyong sagutang papel. 1. Gumamit nang wastong (1) pang-abay na panlunan 2 puntos 2. Gumamit nang angkop na (1) pang-abay na pamaraan – 2 puntos – 2 puntos 3. Gumamit nang tamang (1) pang-abay na pamanahon 4 puntos 4. Kaayusan ng ideya at nilalaman sa usapan 10 puntos un 50

Posted on


Gawain 3 Bumuo ng isang maikling usapan tungkol sa larawan sa ibaba. Gamiting pamantayan sa pagsulat ang sumusunod. Gawin ito sa iyong sagutang papel. 1. Gumamit nang wastong (1) pang-abay na panlunan 2 puntos 2. Gumamit nang angkop na (1) pang-abay na pamaraan – 2 puntos – 2 puntos 3. Gumamit nang tamang (1) pang-abay na pamanahon 4 puntos 4. Kaayusan ng ideya at nilalaman sa usapan 10 puntos un 50 ​

Answer:

Gawain 3 Bumuo ng isang maikling usapan tungkol sa larawan sa ibaba. Gamiting pamantayan sa pagsulat ang sumusunod. Gawin ito sa iyong sagutang papel. 1. Gumamit nang wastong (1) pang-abay na panlunan 2 puntos 2. Gumamit nang angkop na (1) pang-abay na pamaraan – 2 puntos – 2 puntos 3. Gumamit nang tamang (1) pang-abay na pamanahon 4 puntos 4. Kaayusan ng ideya at nilalaman sa usapan 10 puntos un 50

Leave a Reply

Your email address will not be published.