GAWAIN 4, PANUTO: MULAT SA NATALAKAY NA MORAL NA BATAS, BALIKAN ANG SAILING KARANASAN AT TAYAKIN ANG IYONG PAGSUNOD SA MGA ITO. BATAY SA IYONG PAGSASABUHAY SA MGA KAUTUSAN NAKADALASAN AY IYONG NAKALILIGTAANG SUNDIN AT ISAGAWA. , { NASA PICTURE PO YUNG SASAGUTAN },

Posted on


GAWAIN 4


PANUTO: MULAT SA NATALAKAY NA MORAL NA BATAS, BALIKAN ANG SAILING KARANASAN AT TAYAKIN ANG IYONG PAGSUNOD SA MGA ITO. BATAY SA IYONG PAGSASABUHAY SA MGA KAUTUSAN NAKADALASAN AY IYONG NAKALILIGTAANG SUNDIN AT ISAGAWA.

{ NASA PICTURE PO YUNG SASAGUTAN }Answer:

(your name)

pag-papanatili ng batas moral

sa pamamagitan ng pagtulong,pag sunod sa mga batas,pag galang kaw na bahala sa lagda mo

Explanation:

🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.