Gawain 4: Tala-Kahalagahani Panuto: Isulat sa talahanayan ang kahalagahan sa pagkakaroon ng isang mapanapuang lider at tagasunod sa isang pangkat ng mga mag-aaral. Sa tulong ng graphic organizer, isulat ang sagot sa sagutang papel LIDER TAGASUNOD Student Supreme Government (SSG) Officers Mga mag-aaral ng isang Paaralan Nakakaagapay sa mga suliranin hinggil sa paaralan Gumagawa ng mga hakbang upang maging matiwasay ang pamumuno ng lider 1 2 3

Posted on


Gawain 4: Tala-Kahalagahani Panuto: Isulat sa talahanayan ang kahalagahan sa pagkakaroon ng isang mapanapuang lider at tagasunod sa isang pangkat ng mga mag-aaral. Sa tulong ng graphic organizer, isulat ang sagot sa sagutang papel LIDER TAGASUNOD Student Supreme Government (SSG) Officers Mga mag-aaral ng isang Paaralan Nakakaagapay sa mga suliranin hinggil sa paaralan Gumagawa ng mga hakbang upang maging matiwasay ang pamumuno ng lider 1 2 3​

Answer:

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus amomgus amongus amongus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus amongus amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus amomgus amongus amongus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus amongus amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus amomgus amongus amongus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus

amongus amongus amongus amongus amongus amomgus amongus amongus amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus amongus amomgus amongus amongus amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

amongus amongus

Leave a Reply

Your email address will not be published.