Gawain 5: Panuto: Sa salitang Pilipinisasyon, lagyan ang bawat letra ng salita na may kaugnayan sa kalayaan ng mga mamamayan o bansa. Ibinigay na ang halimbawa sa unang letra. P Pagkakapantay-pantay 1 L 1 P 1 N A S Y 0 – N Zo

Posted on


Gawain 5: Panuto: Sa salitang Pilipinisasyon, lagyan ang bawat letra ng salita na may kaugnayan sa kalayaan ng mga mamamayan o bansa. Ibinigay na ang halimbawa sa unang letra. P Pagkakapantay-pantay 1 L 1 P 1 N A S Y 0 – N Zo​

Answer:

ang sa got po dyan wala kasi

Explanation:

thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published.